Kəmiyyət
araşdırmaları

Kəmiyyət
araşdırmaları

Qapalı yerlərdə üz-üzə anket sorğusu
• Açıq yerlərdə üz-üzə anket sorğusu
• Qapı döyməklə üz-üzə anket sorğusu
Telefonla klassik anket sorğusu
Telesekretar sistemli telefonla anket sorğusu
Poçt vasitəsilə anket sorğusu
Respondentlərə doldurulması üçün paylanılan anketlər
Poçt vasitəsilə disket göndərmə üsulu
• Komputer dəstəkli telefon sorğusu (CATI- COMPUTER ASSİSTED TELEPHONE INTERVIEW)
• Komputer dəstəkli üz-üzə sorğu (CAPI – COMPUTER ASSİSTED PERSONEL INTERVIEW)
• İnternet  üzərindən anket metodu (Onlayn Sorğular) – (e-mail vasitəsi ilə, web səhifələr üzərindən … )
Qapalı yerlərdə üz-üzə anket sorğusu
• Açıq yerlərdə üz-üzə anket sorğusu
• Qapı döyməklə üz-üzə anket sorğusu
Telefonla klassik anket sorğusu
Telesekretar sistemli telefonla anket sorğusu
Poçt vasitəsilə anket sorğusu
Respondentlərə doldurulması üçün paylanılan anketlər
Poçt vasitəsilə disket göndərmə üsulu
• Komputer dəstəkli telefon sorğusu (CATI- COMPUTER ASSİSTED TELEPHONE INTERVIEW)
• Komputer dəstəkli üz-üzə sorğu (CAPI – COMPUTER ASSİSTED PERSONEL INTERVIEW)
• İnternet  üzərindən anket metodu (ONLINE RESEARCH)
(e-mail vasitəsi ilə, web səhifələr üzərindən …. )
Əvvəlcədən hazırlanmış standart anketləri doldurmaq üçün məlumatların elektron poçt vasitəsi ilə göndərilməsi və ya veb səhifələr vasitəsilə əlaqə qurmaqla məlumatların toplanmasını təmin etmək üçün istifadə edil