Our Researches

May 2020

The purpose of this study is to measure consumers’ knowledge of the brands they use and to identify the most commonly used brands in the same category and the reasons for using that brand.

May 2020

The survey, conducted among Azerbaijani drivers, researched which radio channels they listen to the most in the country. The results of the research were analyzed separately for Baku city and regions. 555 drivers took part in the survey.

April 2020

The pandemic that has emerged both in the global and in our country has affected the psychological behavior of individuals. Because each individual is a member of a family, the pandemic situation has had a positive or negative effect on their family relationships.

April 2020

The purpose of the study is to produce statistics on “Consumer Behavior” and to prepare a comparative report for the year. The Call Bus 2 survey, which covered several sectors, was conducted in 8 regions of Azerbaijan, including Baku.

February 2020

The purpose of this research is to study the daily consumption habits of Baku residents. The survey was conducted among 650 randomly selected respondents in Baku. Tablet-Assisted Phone Survey method was used in the study.

April 2019

The purpose of this study is to measure consumers’ knowledge of the brands they use and to identify the most commonly used brands in the same category and the reasons for using those brands.

April 2019

Only high-quality service providers can be less affected by this competitive environment. The purpose of this project is to measure the quality of service provided in enterprises by the method of Mystery Shopper Survey.

Aprel 2020

Araşdırmanın məqsədi “İstehlakçı davranışlarının mahiyyətini və xüsusiyyətlərini” öyrənərək statistik məlumatlar əldə etmək və bu istiqamətdə müəssisələri məlumatlandırmaqdır.

İyul 2019

İstehlakçı İnam İndeksi, istehlakçıların şəxsi maliyyə vəziyyətini və ümumi iqtisadiyyatla bağlı mövcud vəziyyəti qiymətləndirmələrini və gələcəkdəki gözləntilərini, ölçmək məqsədi daşıyır.

Aprel 2020

Koronavirus pandemiyası bir sınaq mərhələsi oldu. Belə ki, insanların alış-veriş davranışlarında dəyişikliklər baş verdi. Bakı şəhəri üzrə respondentlərin 25 faizi əvvəlki dövrlərə nisbətən daha çox alış veriş

İyul 2019

İstehlakçıların istehlak və alış vərdişlərini, bazardakı imkanları və bu sahələrdəki dəyişiklikləri görmək, məhsul və marketinq səylərinizi istiqamətləndirmək üçün bu araşdırmanı həyata keçirdik.

Fevral 2020

Bu araşdırmanın məqsədi respondentlərin gündəlik həyat tərzlərini öyrənmək, hansı problemlərlə qarşılaşdıqlarını, alış-veriş edərkən hansı marketlərə üz tutduqlarını və s məlumatları öyrənməkdir.